• verzorgen van briefwisseling
 • uittypen van geschreven teksten
 • uittypen van dictafoonaopnames
 • bijwonen en notuleren van vergaderingen
 • verzorgen van telefoonpermanentie
 • verzorgen van agendabeheer
 • organiseren van zakenreizen
 • opstellen van correspondentie
  • opstellen van advertenties
  • opstellen en versturen van offertes
  • aanmaken van bedrijfsprofielen
  • aanmaken van presentatiemateriaal
  • uitvoeren van klantenprospectie (telesales)
  • uitvoeren van tevredenheidsenquêtes
  • verzorgen van mailings
  • opvolgen van facturen en betalingen
  • Organiseren van beurzen en conferenties
  • inbrengen en verwerken van naamkaartjes